Τα πάντα για την Ασφάλιση των Μαθητών μας

Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητάτε σχετικά με την ασφάλιση των μαθητών του σχολείου μας.

ΕΤΗ 2020 & 2021

Δυστυχώς λόγω των ειδικών συνθηκών που προέκυψαν με αιτία την πανδημία covid19 η ασφάλιση των μαθητών μας δεν κατέστη εφικτή

 ΕΤΗ 2018- 2019

17 γρήγορες ερωτήσεις - απαντήσεις για την Ασφάλιση των Μαθητών 

Αίτηση Ασφάλισης

Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο μας

Απαραίτητα Δικαιολογητικά, Όνομα & Τηλέφωνο επικοινωνίας ασφαλιστικού συμβούλου

Γενικοί & ειδικοί όροι , Ομαδικών Προσωπικών Ατυχημάτων

                                                                 ------------------------