Δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας

Η δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου δημιουργήθηκε με έξοδα και προσωπική εργασία των μελών του Συλλόγου Γονέων.

ΣΧ. ΕΤΗ: 2018,2019, 2020, 2021

Με απόφαση της διεύθυνσης του σχολείου (2018), η βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε στον 2ο όροφο του σχολείου και λειτουργεί υπό την εποπτεία κι ευθύνη των εκπαιδευτικών του σχολείου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με ενέργειες της Διεύθυνσης, η βιβλιοθήκη μας έχει ενταχθεί πλέον στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών ΥΠΕΘ

ΣΧ. ΕΤΗ: 2016 - 2017

Ώρες και ημέρες λειτουργίας από εθελοντές γονείς.


Κάθε Παρασκευή στον χώρο της βιβλιοθήκης (εντός αιθουσας πολλαπλών χρήσεων) από τις 8:10 έως και τις 10:00 που τελειώνει και το πρώτο διάλειμμα, βρίσκονται και εξυπηρετούν τα παιδιά, εθελοντές γονείς του σχολείου μας. Αξίζει να αναφέρουμε τα ονόματα τους γιατί η βοήθεια τους είναι πολύτιμη.

 • Βίκυ Ρεντούμη
 • Άλκηστις Καβάσιλα
 • Μαρία Μπακλέζου
 • Αλέσσια Αδρίμη
 • Παπασταύρου Μαρίλη


ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Η κύρια αποστολή της σχολικής βιβλιοθήκης είναι :
 • να προσφέρει στους μαθητές ένα χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο
 • να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς πηγές πληροφόρησης και κατάλληλα μέσα για το σχεδιασμό νέων μεθοδολογιών στις διαδικασίες μάθησης
 • να προσφέρει στο εκπαιδευτικό σύστημα έναν τρόπο προώθησης της αλλαγής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του σχολείου και αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών μέσω της ένταξης της σχολικής βιβλιοθήκης.
Η βιβλιοθήκη είναι χώρος πνευματικής εργασίας.
Η είσοδός μας στη βιβλιοθήκη έχει έναν από τους παραπάνω στόχους (προορισμούς) :
 • Να δανειστούμε κάποιο βιβλίο
 • Να πραγματοποιήσουμε μια εργασία
 • Να παίξουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι
 • Να χρησιμοποιήσουμε το υλικό, όπως : περιοδικά, λεξικά, ιστορικά βιβλία, ξενόγλωσσα, εγκυκλοπαίδειες, CD, DVD κ.α. που έχει στη διάθεσή της η βιβλιοθήκη.
Μέλη
Μέλη της σχολικής βιβλιοθήκης μπορούν να είναι οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.