Προσκλήσεις & θέματα Συνεδριάσεων


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 -20


03/09/2019 Πρόσκληση Συνεδρίαση Δ.ΣΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18


07/10/2017 Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση ΔΣ.
25/10/2017 Πρόσκληση στην Ετήσια Προγραμματική Γενική Συνέλευση
04/11/2017 Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση ΔΣ.
02/12/2017 Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση ΔΣ.
13/12/2017 Πρόσκληση στην 3η έκτακτη Συνεδρίαση ΔΣ
13/01/2018 Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση ΔΣ.
03/02/2018 Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση ΔΣ.
03/03/2018 Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση ΔΣ.
14/04/2018 Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση ΔΣ.
09/05/2018 Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση ΔΣ.
20/06/2018 Πρόσκληση στην Ετήσια Απολογιστική Γενική ΣυνέλευσηΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17