Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΣτη σελίδα αυτή δημοσιεύονται για την ενημέρωσή σας, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ του Συλλόγου.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17